Oshkosh Youth Hockey Association

Region 3

Mailing Address
PO Box 3836
Oshkosh, WI 54903
President: Jon Schlenske
Phone: (C) 920-252-5523  
e-Mail: presidentoyha@gmail.com
Vice-President: Tom Breunig
Phone: (C) 608-239-0988  
e-Mail: vicepresidentoyha@gmail.com
Secretary: Jenny Hunt
Phone: (C) 612-384-6688  
e-Mail: secretaryoya@gmail.com
Director of Hockey: Tom Breunig
Phone: (C) 608-239-0988  
e-Mail: aceoyha@gmail.com
Safe Sport: Bobby Anderson
Phone: (C) 920-279-2361  
e-Mail: aceoyha@gmail.com
Game Scheduler: Heather Hand
e-Mail: scheduleoyha@gmail.com
Ref Scheduler: Heather Hand
e-Mail: scheduleoyha@gmail.com
Registrar: Naomi Magadanz
Phone: (C) 262-424-1867  
e-Mail: registraroyha@gmail.com


Back